Köp / Leveransvillkor

Köp & Leveransvillkor

LR Design.se bedriver försäljning av kundanpassade produkter på ”nätet”. LR Design verksamhet lyder under regelverket i "Lag om distansavtal och försäljning utanför affärslokaler" Beställningar från företag hänvisas till Köplagen

-     Inget av nedan förtydliganden eller villkor, får försämra innebörden i Distans och Hemförsäljningslagen.

Juridiskt ansvarig är Red C AB 556661-3567

Bankgiro: 5729-7160

KUNDENS GODKÄNNANDE

Vid beställning på lrdesign.se godkänner Du, samt bekräftar att du läst nedan villkor.

Nedan information kompletterar Distans och Hemförsäljningslagen.

FRAKTKOSTNAD

Vi skickar våra produkter enligt Postens vikttabell, små variationer kan förekomma. ( se på posten.se)

Fraktpriset avser inte bara själva portot, priset avser även hantering, emballage samt paketeringsadministration.

Kund kan inte avstå hämta ut skickad sändning för att på det sättet slippa betalningsansvar. För paket som inte hämtas ut enl Postens avi/påminnelse, debiteras ändå fullt beställningsvärde då produkterna är helt osäljbara till annan.

Kunden ansvarar själv för att ombesörja och kontakt med Posten för ev omleverans.

BETALNING FAKTURA

Väljer du "Faktura" anses ordern vara bekräftad först när sedvanlig kreitkontroll via Credit Safe gett OK. 

Väljer du betalmetod "Faktura" tillkommer 29 sek i fakturaavgift som skal täcka de kostnader lrdesign.se påförs i och med hanterandet

ORDERBEKRÄFTELSE

När du beställer får du en orderbekräftelse som bevis på att beställningen gått igenom.

Skulle du inte få en orderbekräftelse, maila då till oss och hör kring orsaken.

    ->Möjliga orsaker kan vara

- Ibland kan kunden fylla i fel e-mailadress i registreringen.

- Det är vanligare än man tror att mail inte når avsedd mottagare.

- Ibland kan orsaken vara att du som kund inte slutfört din beställning. Din order ligger då kvar i din varukorg, du kan lätt kontrollera om din varukorg är tom eller inte genom att klicka uppe i högra hörnet där det står ”varukorg”

LEVERANS

Vi tillverkar din produkt när vi sett att inbetalningen har kommit oss tillhanda.

För tillfället har vi leveranstid på 1-4 veckor om inte annat anges nedan. (Uppdaterad 20141220) avser inte Postens frakttid.

-          Banderoller -> 2-3 dagar efter godkänt korrektur

-          Boxskyltar -> ca 3 dagar efter godkänt korrektur

-          Vinylstripes -> ca 1-2 veckor

-          Kläder -> mellan 1-5 veckor ( beror på om just din beställda färg och storlek ligger ”på lager” – kan även ta längre tid, även mycket längre, än de angivna - om lagerbrist uppstår hos grossist.

OBS! Leveranstiderna kan ändras med kort varsel.

Är en viss leveransdag av vikt för dig ? Ange det i beställningen så återkommer vi ifall det är några problem, har du inte angett någon speciell leveransdag godkänner du automatiskt våra angivna leveranstider.

 ( dagar innebär arbetsdagar = måndag-fredag)

Postens hanteringstid är inte medräknat (notera att post kan ta längre tid än 1 dag att komma fram. Vi kan inte påverka postens hatering.

Förseningar pga dröjsmål hos PostNord eller av kund felaktigt angiven adress eller mottagningsvägran, ansvarar vi inte för.

Saknas en leverans - som inte är beställd som spårbar gäller följande.

1, Kontrollera så att leveransen inte finns hos lokala postkontor eller utlämningsställe.

2, Meddela oss per mail, post - bifoga underlag på dina reklamationer du gjort till Post Nord

3, Invänta kvitto på vårt mottagande

4, Nu kan vi bara avvakta tills Post Nord via Post & Telestyrelsen förhoppningsvis återsänder paketen til oss. (upp till 6 mån)

5, Vi avgör därefter om vi åter skall skicka ut på vår eller kunds räkning.

6, Saknas leveransen efter 6 månader, utreds frågan av oss och beslut om tas i varje enskilt fall.

OBSERVERA ! Om du beställer en vara där du begär korrektur (ex boxskyltar  kan leveranstiden förlängas, får vi inte svar på korrekturmailet att det är ok, så avvaktar vi kundens svar 10 arbetsdagar innan vi tillverkar produkten .

Vi förpackar dina produkter i lämpligt emballage och packar väl för att undvika skador.

Vi skickar en statusuppdatering samma dag som vi postar beställningen, på så vis vet kunden att varan är på väg.

Vid leverans till Norge kan moms och tullmoms tillkomma. Detta står kund för själv.

RETURER

Då LR Design producerar kundanpassade och specialtillverkade produkter finns ingen allmän returrätt.

REKLAMATION

Reklamationer som görs efter 10 dagar beaktas och besvaras ej.

Kundklagomål som kan hänföras till kundens eget hanterande av produkten , beaktas ej.

Accepteras grunden till en reklamation av LR Design krediteras kostnaden för den del i produkten och ordern som godkänts som reklamation.

Vid överenskommelse mellan parterna att reklamation skall godkännas meddelar LR Design uppgifter kring returadress mm, i de fall vi vill att kund skickar tillbaka. I de flesta fall skickar vi även returunderlag (fraktsedlar/adresslappar) för påklistring på paketet.

Nyansskillnader på produkter vid volymköp av produkter hos oss är fullt naturlig del. Detta kan aldrig godkännas som till grund för reklamation.

I ett fall som kläder innebär detta att om du köper 25 st tshirts i tex marin, kan nyansen på marin skilja sig åt.

De på hemsidan angivna färgerna på respektive produkt är riktmärke inga exakta Pantonebenämningar det är våra och våra grossisters produktbenämningar. Inom varje ”färg” finns mängder med nyanser, alltifrån ljust till mörkt. Är den viss nyans av vikt för dig, måste du ange Pantone kod.

Produktens färgnyans är aldrig grund för reklamation.

Kan vi inte matcha våra produkter mot den av dig angivna färgkoden, makuleras beställningen.

ANNULLERA BESTÄLLNING

Beställning kan inte begäras annulleras ensidigt av kund. Detta sker endast efter godkännande av LR Design.

Makulering/borttagande av liggande beställning gäller först efter att LR Design bekräftat att annullering är ok. ( Detta är viktigt då delar av ordern redan kan vara klar)

I de fall LR Design avser makulera beställning kan vi när som helst och utan att ange orsak göra detta.


TILLKOMMANDE KOSTNADER

 Kostnader utöver beställningsvärdet tillkommer normalt inte.

Varje produkt har en kalkyl om vad produkten skall innehålla och hur lång tid varje produkt tar att producera.

Kalkylen ligger som grund för vad produkterna kostar i webbutiken. Målet är att vara mycket konkurrenskraftiga vad gäller priset och samtidigt kunna driva en verksamhet.

Allt arbete och tjänster som inte är direkt hänförliga till den specifika produkttillverkningen för beställning, måste därför tilläggsdebiteras.

I de fall kunden indirekt eller direkt önskar använda LR Designs tid för konsultation, mailkonversationer eller uppdrag inom grafiskt arbete eller andra tjänster utöver grundbeställningen, debiteras 1295 sek/ timme + moms. 

LR Design informerar alltid kund innan tillkommande kostnader utöver beställningen kommer i fråga, så kund har möjlighet att avbryta.

Vill kund kontrollera hur många timmar som använts till dags datum skickas ett mail med begäran om timrapport.

 

TVISTER

I de fall tvist uppstår hänvisas kund i fösta hand till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller kommunens konsumentrådgivare. ( Båda är dock bara rådgivande)

LR Design medverkar gärna till att tvister behandlas av juridisk expertis inom Sveriges Domstolar. Detta ger en rättvisare och rättssäker bedömning av tvister. Tvister hanteras på LR Design:s närmsta Tingsrätt. (Malmö Tingsrätt)

Alternativ tvistlösning
lrdesign.se följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och samarbetar med Allmänna Reklamationsnämnden för utredning av tvister och klagomål.
För hjälp med tvister och klagomål som uppstått i samband med gränsöverskridande e-handel inom EU hänvisas även till Online Dispute Resolution, (ODR). Länk: ec.europa.eu/odr

ÖVERTRÄDELSER

Alla former av försök till, eller konstaterande av lagöverträdelser enl Svensk Lag – av kund eller besökare på hemsidan, anmäls direkt till berörd myndighet.

 

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

 

VINYLTEXTER

Endast ett av måtten höjd resp bredd kan garanteras. Detta då förhållandet h x b ändras mycket – beroende på valt typsnitt. Typsnitten blir liksom vad de blir i mått nr 2. Vi styr produktion efter det mått som har det jämnaste värdet h x b i beställningen. Kund förbinder sig att meddela om vi skall frångå rutinerna och styra efter annat angivet mått. ( ex om texten skall passa in på en speciell yta). Vi tar inget ansvar för den del som avser montering av texten. Leveransen är gjord när texten levererats till beställare.

GRAVYR ID-BRICKOR

Det är mycket viktigt att du inte lägger in alltför många tecken per rad. Vi graverar precis så som du angett på rad 1,2,3.

För att textraderna skall vara läsbara bör man inte ha mer än 6-7 tecken per rad. Väljer du att ha fler bokstäver frångår du samtidigt vår rekommendation och all bytes/reklamationsrätten utgår.

Gravyren placeras inom ytterkanterna på brickan.

Id-brickor  ( ex Superman) som är blankpolerade på den sida gravyren placeras kan tyvärr komma att få repor i det blanka ytskiktet. Detta p g a det starka avtorkningsmedel som används i produktion.

Kan du inte acceptera detta, välj annan modell av bricka !

ID-bricka hjärta och stjärna med flera är smalare där rad 2 placeras än där rad 1 placeras.

BRODYR

Det är mycket viktigt att du följer nedan kring antalet tecken per rad i brodyren. (Mellanslag räknas som tecken)

Små brodyrer (8-10 cm): ( ex v.bröst, ärm, nacke) - > max 7-8 tecken per rad.

Stora brodyrer (25-35 cm): ( ex rygg, ben) - > max 15 tecken per rad.

Är det fler tecken än vi rekommenderar i din beställning, riskerar utseendet bli mindre bra. Väljer du att frångå rekommendationerna ovan, utgår alla reklamationsmöjligheter.

Vi kan alltså inte garantera brodyrens utseende vid för många bokstäver per rad.

Brodyrtext som placeras på flera olika typer av plagg kan skilja sig åt i utseende på de olika plaggen, trots att det är samma text på alla plagg.

BOXSKYLTAR ( korrektur)

Till produkten Boxskyltar i denna shop ingår ett kostnadsfritt korrektur.

Efter att korrektur (normalt inom 10 arbetsdagar)erhållits är grunden för beställningen nu det som finns i korrekturet. Det är därför av yttersta vikt att du är noggrann vid kontroll av korrekturet. Information som finns med i din grundbeställning är inte aktuellt längre dånytt avtal ingåtts. Nu är det alltså korrekturets information som är grunden för beställningen.

Order där korrektur skickats från oss kan makuleras. Dock debiteras skyltens fullpris, då allt arbete är gjort redan.

-   Korrekturet avser endast kontroll av vår stavning mot din beställning.

-   Typsnitt, modell på skylt samt text du angett är inte möjligt att ändra, så var mycket noga vid din beställning.

Får vi inte mailsvar på korrekturet inom 10 arbetsdagar från att vi skickat korrektur per mail, skickas en påminnelse.

Får Får vi inte mailsvar på påminnelsen, tillverkas skylten ändå

Reklamationsrätt utgår helt i dessa fall.

( problem vi har är när kund anger felaktig mailadress, eller har en mailadress som hamnar i filter, vilket gör att vi inte kommer fram med korrekturet till kund. Vi är ändå bundna av att utföra beställningen)